Hem Fâlôsfuss Opp i spjârn Filmer o bilder Om oss Gästbok Beställ Nytt

Bättôr Jârôslôsjolô Ringischla Klimpreceptô En litn gut Jenta åtn Per Bärfluckârlåtn Hemlängtan Ô bli gômmôl Nyckeln tâ frâmgång Tramplåtn Travgajdn

mp3

Text och musik:

Mats Olsson

 

Jenta åtn Per

Jä had svôrre jä had bôrre jä had schlette ganschke vont,
en per han sacht på hemmô ô i garn sö vacht da tomt.
Fast han packôr väska ô vill åk hem vôrjô da,
sô ha jä inte sicht´n sen den dan han for å sta.
Ô sku han ta sä hemmacht sô undrôr jä va han sagt,
för fjösô ha jä bränt ne ô tjyôrn gått på schlakt.


Ô jenta åtn Per ho villa icht bli kvar här hos mä,
ô ingenting vacht liksä sen den dan ho for iväg.
Jä hadô vörr på flöting ô sku tjän ihop en schlant,
för vi skulla gå åt prästn ô giftôs ma varann.
Men nôr dagen kom sô på bolô låg en lapp,
no fär jä alcht ifrån dä men jä ônschka acht jä schlapp.


Ho sa ho villa ut i vala, ho villa schå sä kring.
Jä irra rônt i nachta, ô skrek jä fattôr ingenting.


Jä schnegla opp på hagla fôrr no kendôs livô schlut,
men flucka fram en litär no sku sôrja motôs ut.
Jä gena gônôm trâa ja no sku jä neppå byn,
jä kvila ve echt stångbröt ô fugglôrn flôg i skyn.
Sen sô möta jä gutôn sôm åktô acht ô fram,
vidro sku iväg åt Kvilten på dans ô to en dram.


Ve Klôvekjella vacht jä gråtan ô tårôn barô rann,
jä minns vi geck åt sätôrn ô vänschlas ma varann.


Men dansn den tog schlut ô jä had icht mer ô gi,
ô ingen villa ha mä ô da hadô vôrte ti.
Ô börj på let sä hemmacht ô när jä väl va där,
sô sto ho där i halln jenta åtn Per.
Först sô varcht jä gla men sen sô feck jä schå,
ho hadô vôrt på smälln jä sa - ma hôcken då?

 

Tillbaka till "Låtar"