Hem Fâlôsfuss Opp i spjârn Filmer o bilder Om oss Gästbok Beställ Nytt

Bättôr Jârôslôsjolô Ringischla Klimpreceptô En litn gut Jenta åtn Per Bärfluckârlåtn Hemlängtan Ô bli gômmôl Nyckeln tâ frâmgång Tramplåtn Travgajdn

mp3

Text och Musik:

Studs Jönsson

Jârôslôsjolô

På jârôslôsjolô geck jä ifjol
ô va sint en hel sômmôr för jä bârô schlo sô
schnecht helô tia, langt neri lia
utti åa ô oppi tôllôrn leta jä bollôrn.
Ô på drivingrangen sto n där jöllhanchn
dôm kâllôr för proô ô hân bârô lo ô
schlo sä förr knea sa att jä spela
sämmôr en e käring i klimakteriô.

 

Åh jârôslôsjolô
kân nônn svôr mä på hô vole
fôlk kân lägg ne ti på schlekt här stôlleri,
gå här ô värr sint schlô krokugt schnecht ô vint
på jârôslôsjolô.

 

Du skâ icht tru jä kân schlô hôl in vann
men en dag sô råkas jä på ô fânn
å, kân du begripô, urringningsglipa
på lânshövdingsfrua sôm börja huja.
Ô då jä leta bolln tappa ho kontrolln
ô skrek nô stôllerier ôm sextrakasseriôr
fast jä va försiktu sô vacht ho sinnu
men dâ ä sôm jä ha sagt du att fôlk ä icht rektu….

 

här på jârôslôsjolô
ô kân nôn svôr mä på hô vole
fôlk sôm ju kân värr normal i vanle fâll
bli en idiot sô focht dôm sächt sin fot
på jârôslôsjolô.

 

En sômmôr to dâ sen va tôlamoô
schlut ô i sinnô to jä ô schlo å
klubbôrn ô peggôrn, schlängd jä i väggen.
Svor högt en harang sen i resturangen.
Ô nemmâ fôskrosvägen grev jä sen ne bâgen
sôm jä ju ha svôrre på ô gåcht ô bôrre
sôm en âân hâlvtull. Ingen har då full
förtjäna ett kokt stryk sôm den sôm
uppfânn golfen.

 

Åh jârôslôsjolô
kân nônn svôr mä på hô vole
ingen har fått nog ô teji hit en plog
ô plöjd opp alcht ô sacht pälôr övvôralcht
på jârôslôsjolô.

 

Tillbaka till "Låtar"