Hem Fâlôsfuss Opp i spjârn Filmer o bilder Om oss Gästbok Beställ Nytt

Bättôr Jârôslôsjolô Ringischla Klimpreceptô En litn gut Jenta åtn Per Bärfluckârlåtn Hemlängtan Ô bli gômmôl Nyckeln tâ frâmgång Tramplåtn Travgajdn

mp3

Text och musik:

Studs Jönsson

 

Bärfluckârlåtn

Jä minns en gång nôrr jä sku fôlj en far ô fluckô bär.
Jä va icht särskilt hôga jä men gubben sa sô här.
”No ä du vôxn nog gut ô fôljô mä ô râsk ihop nônn liter
ô icht bârô sicht där
ô glenô på teven.


Nä häv på dä kläôn
no skâ du lär dâ hôrr
bärställa ä nôggôr.”


Limasäcken hång langt nepå rôva ô jä fäck
skavsår unnôr täôrn utå stövlôrn nôrr jä geck.
Langt inna vi nådd Flöta va jö hunnle bär ô längta hemmacht
jä villa vänacht.
Jä gnâll full ô klôga
men farsgubben svôra
”schlut opp ô bär dä no
bârô e mil kvâr no.”


Langt ôm länge sent ôm sider kom vi då full frâm.
Mygga häla åt mä jä va tje ô svettn rânn.
Men fast dâ nog fânns mulchtô tycktô gubben att vi sku schå ettôr
ôm icht dâ va bättôr
i ândrô een å
Flöta sen klev en å
sta sô myra klafsa
kring stövelskafta.


Helô dagen flucka vi ô bar ô geck ô schlet.
Jä schnåva milla tuvôn ô jä schnôra ô jä gret.
Men gubben hân va spräk hân kuta där mä kruka ô förmana
mä icht ô ta nôa
rast förn jä haddô
fylcht en kâggô.
Sen san ”sô kân du ju
börj pån ândrô.” Du…..


…..kânske trur att dä va schlut mä schlitô du men sen
nôrr kâggôrn väl va full sô sku ju bôla bârôs hem.
Nôrr vi nåddô biln va jä bota från bärfluckeriô
ô dâ fôrr livô
men tâ min förfäran
sa gubben sô här hân.
”I môratile skâ vi ut
ô fluckô bär acht gut.”

 

Tillbaka till "Låtar"