Hem Fâlôsfuss Opp i spjârn Filmer o bilder Om oss Gästbok Beställ Nytt

Da blir full nôa rå... Middâshômmôrn Tullgitt Ongkarsbetraktelsô Motlutlåtn Skärvagssjun Ått jentongen Fichôkväll Lich frôtt Balladn ôm en lat... En gôr gôl gal Aldrig Sô no sô

Word   mp3

Text och musik:
Jenny Halvarsson

 

Ått Jentongen

 

Kjäm du ihôg, kjäm du ihôg den dan då tjyôrn jeck på Jolô
Kjäm du ihôg, kjäm du ihôg den dan då far din sa no for jäg


Å hu va jä huja ô hu va jä gren, da tjendôs sôm hjartô vart tongt sôm en sten
Kjäm du ihôg kjäm du ihôg den dan, da tychôr jä du bordö


Ô tjönna spektô ô vintern kom, ô magen växtô fast han va tom
Jä villa ji opp jä villa dö, men bäst jä satt där sô vart jä frön
För ä man ensch ä man starschk ändå, sö no sku karschloken alcht få schå


Ô hu va jä kämpa ô hu vô jä schlet, ô uttafôr stôga satt ulven ô skrek
Kjäm du ihôg kjäm du ihôg den dan, da va icht lett ô kläm ut


Björschkôn knoppas ô vårn kom, ô baka knut’n sto daln i blom
fjella mörschkna ô vårflon sång, snart sku varmen ful var på gång
Mi jentô hôrsa ô va sô go, ô kvällen ljösna för mä ô ho

 

La la la… Am E7 G D F C E7
     Am E7 G D F C E Am


Kjäm du ihôg kjäm du ihôg den dan, då sôôrn jeck på Jolô
Kjäm du ihôg kjäm du ihôg den dan, då far din sa no tjäm jä


Ô hu va jä gôrma ô hu vô jä rôt, jä plocka fram hagla ô skrek att jä schôt
Käm du ihôg kjäm du ihôg den dan han kuta fort, da va rent role


Sô dotra mi jäg sejôr barô pass dä, fôr vissô blickôr ska du inte kastô
Kjäm du ihôg kjäm du ihôg da här, då blir jä mor di gla jäg

 

 

Tillbaka till "Låtar"